• Jak funguje snímač otisku prstů?
 • Proč je detekce duhovky nejpřesnější metodou?
 • Proč se neujalo rozpoznávání hlasu?
 • Lze jednoduše prolomit biometrický systém?
FEL ČVUT v Praze:
Biometrie
Předmět A6M33BIO se věnuje problémům biometrické identifikace a autentizace, stejně jako velké řadě biometrických charakteristik. S těmi zásadními se můžete detailně seznámit v rámci cvičení.
 
Rozpoznávání otisku prstu
 1. Vyzkoušíte si a pochopíte snímače otisku prstu různých typů, pracujících na zcela odlišných principech.
 2. Ověříte vliv různých nežádoucích vlivů na výsledek snímání u různých senzorů.
 3. Detailně pochopíte, jak funguje pokročilé předzpracování obrazové informace a detekce příznaků.
 4. Sejmete si vlastní otisk prstu, se kterým budete dále pracovat.
 5. Naimplementujete si a detailně pochopíte vlastní detekci.
 
 
Rozpoznávání duhovky
 1. Vyzkoušíte si iris kameru a sejmete infrasnímek vlastní duhovky
 2. Naimplementujete si vlastní kruhovou segmentaci duhovky
 3. Zjistíte, jak dokáže být detekce duhovky stabilní i při změně osvětlení, vzdálenosti či natočení hlavy
 4. Pochopíte iris kód, který zkomprimuje potřebnou informaci do pouhých 256B!
 5. Sejmete si vlastní otisk prstu, se kterým budete dále pracovat
 6. Pomocí Vašeho vlastního algoritmu vyhledáte zadaný snímek duhovky v databázi o desítkách až stovkách obrázků s vysokou přesností.
 
 
Rozpoznávání podpisu
 1. Pomocí tabletu nasnímáte několik záznamů vlastního podpisu
 2. Pochopíte a implementujete verifikaci podpisu na základě několika různých algoritmů
 3. Verifikujete vlastní podpis oproti databázi nasnímaných záznamů
 4. Vyzkoušíte si útok na Váš vlastní systém