• Jak funguje snímač otisku prstů?
 • Proč je detekce duhovky nejpřesnější metodou?
 • Proč se neujalo rozpoznávání hlasu?
 • Lze jednoduše prolomit biometrický systém?
FEL ČVUT v Praze:
Biometrie
Předmět A6M33BIO se věnuje problémům biometrické identifikace a autentizace, stejně jako velké řadě biometrických charakteristik. S těmi zásadními se můžete detailně seznámit v rámci cvičení.
 
Proč si zapsat předmět Biometrie
 1. Předmět je zaměřen na výklad principů nejpoužívanějších metod v biometrii.
 2. Klademe důraz na praktické příklady. Sami si naimplementujete dynamické rozpoznávání podpisu, detekce vlastního otisku prstu či duhovky!
 3. Možnost detekce vlastní biometrie - disponujeme profesionálním vybavením
 4. Pracujeme v Matlabu s předpřipravenými skripty, neztrácíte zbytečně čas na na cvičeních
 5. Soustředíme se na bezpečnostní rizika biometrických systémů.
 6. Pro každý biometrický systém je provedeno vyhodnocení z hlediska rychlosti, ceny a přesnosti.
 7. Předmět pokrývá také oblast zabezpečení biometrických systémů včetně nejpoužívanějších metod šifrování.
 
 
Pro koho je předmět určen?
 • Předmět je určen všem studentům magisterského studia FEL ČVUT
 • Zvlášť doporučit ho můžeme studentům oborů biomedicínská informatika a biomedicínské inženýrství
 

Biometrické zabezpečení
UK National Physical Laboratory
Podívejte se na video britské národní fyzické laboratoře, zabývající se už řadu let biometrickými ukazateli. (anglicky)